20160728

ગોલીબાર એન. જે.

ચક્રમ’ના સ્થાપક

નથી ઘરમાં ચલણ કોઈનું, મિસિસ ઘરની ગવર્નર છે,
ઈશારે એ નચાવે છે, પતિ જાણે કે બંદર છે.
—-
કદી સારું નિહાળું તો ગ્રહી લઉં છું તુરત દિલમાં,
ગણો તો આમ ‘ગોલીબાર’ પણ પાકો નિશાચર છે.
—————
આખું નામ
 • નૂરમહમ્મદ જુસબભાઈ ગોલીબાર
જન્મ
 • ૧૯૧૪, પડધરી, જિ. જામનગર
અવસાન
 • ૨૬, નવેમ્બર-૧૯૬૬; અમદાવાદ
કુટુમ્બ
 • માતા-? ; પિતા– ?
 • પત્ની – ? ; સંતાનો – એચ. એન. ગોલીબાર ( ‘ચંદન’ના હાલના તંત્રી )
અભ્યાસ
 • ચાર ધોરણ સુધી
વ્યવસાય
 • ૧૯૪૩- ૫૦ – ‘સંગીત’ના તંત્રી
 • ૧૯૪૭ – ૬૯ – ‘ચક્રમ’ના તંત્રી
તેમના વિશે વિશેષ
 • સામાન્ય લોકોના પ્રિય સાપ્તાહિક ‘ચક્રમ’ના સ્થાપક
 • તેમના પુત્ર એચ.એન. ગોલીબારે ચક્રમનું નામ બદલી ‘ચંદન’ રાખ્યું હતું.
સાભાર
 • ગુજરાતી સાહિત્યકોશ